Threadwork, 2008-2012, група објеката на столу, вештачка кожа (калеми филаментног конца, 20 ножева), 90х120х70 цм 

Рад се састоји се из типског трпезаријског дрвеног стола, прекривеног мушемом од вештачке коже (материјала од ког су начињене месарске кецеље) на коме се налази 20 ножева. Распоред ножева на столу и атмосфера прекинуте активности дефинишу и место и положај одсутног тела који је учествовало у овом  бесконачном процесу намотавања/одмотавања. Амбивалентност форми и односа чини да не можемо да одредимо смер одвијања овог процеса: да ли се оштрице откривају и враћају својој намени или је у питању укидање функције сечиву. Не постоји тачан одговор. Функција предмета и његова употребна вредност бивају потиснути у корист чистог естетског доживљаја.