Запамтићеш ти мене, 2016, инсталација, клиритне плоче 100×200 цм, звук 1’31” 

Користећи звук, фолије, печате и неке интимне белешке уметница је креирала необичан амбијент у коме постаје видљиво све што се тешко види да не верујемо да постоји. Рад је о казнама И заслугама, о грађанској одговорности, о нормалности, о праву свих нас да ствари назовемо правим именом.