Живoт кao тaкaв, 2012 – 2015, видeo

Кратки филмови говоре о феномену популаризовања баналности свакодневнице и њеном уздизању до артефакта, провоцирању, иритирању, о третирању самосвести уметничког активисте као идентификатора друштвених патологија у оквиру којих уметник мора да активно партиципира у комплексним играма моћи на релацији секс – политика – медији – бизнис…