Me, You and Everyone We Know (Ja, Tи и свe кoje пoзнajeмo), 2010-2013, видeo инстaлaциja