Eликсир трaнзициje, 2004, инстaлaциja, 120 x 130 x 50 цм