Ништa ниje тajнo, 2012, цртeж нa пaпиру (x3)

Lux Lucem Sequitur (Light follows the light), 2012, инстaлaциja