Nagrada KCBa, Rad Eve Kotjatkove i Dominik Langa, U sobi je dvoje, foto Milan Kralj