Не верујем речима, 2012, дрво, 76 x 45 x 8,5 cm

Рад припада групи радова у којима уметник кроз личну и интимну сценографију са фином иронијом тумачи окружење у којем живимо. Рад носи карактеристике његових ранијих остварења односно приврженост дуализму, судар на први поглед неспојивих светова и елемената. То се свакако огледа пре свега у материјалима које користи, с једне стране привржен  класичном вајарском школовању у раду са класичним материјалом , фином моделовању, пажњи коју поклања форми и ликовности и разиграном духу човека загледаног у стваран свет и његову често парадоксалну свакодневницу.  Додатну игру у овом раду чини  назив. Он  подупире асоцијације посматрача,  једноставним речима описује суштину рада, дословно.